10 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik öngören taslak tebliği ile;

 

  • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milton TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelllefkere,
  • Gerek kendi siteleri gerekse de plartformlar üzerinden E-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden. 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,2022 ve müteakip dönemlerin için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı ( veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden;2020 ve 2021 hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı( veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmesi hususlarında düzenleme yapılmasıı öngörülmektedir.

Sene sonuna özel, e-Fatura’ya geçiş kampanyasını ve eLogo avantajlarını Kaçırmayın..!